„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7.

Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej nr 7

W 7 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi:

ARTYKUŁY
-Bogusław Czechowicz - Andrea Carove - budowniczy doby wczesnego baroku na Ziemi Kłodzkiej
-Piotr Pregiel – Pruska polityka kościelna w hrabstwie kłodzkim za panowania Fryderyka II
-Sławomir Borucki - Fresk F. A. Schefflera na plafonie refektarza klasztoru Franciszkanów w Kłodzku - opis i analiza stylistyczna Krystyna Oniszczuk-Awiżeń - Życie kulturalne Kłodzka po II wojnie światowej

MATERIAŁY I DOKUMENTY
-Jan Sakwerda - Ziemia Kłodzka w medalierstwie dawnym i współczesnym. Materiały do katalogu
-Teresa Bogacz – Miejsce Ziemi Kłodzkiej w podziale śląskiej przestrzeni (na przykładzie XVIII-wiecznych przewodników po regionie).
-Adam Organisty – Barokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
-Paweł Banaś – „Lekcja rachunków”
-Andrzej Behan – Joseph Wittig – teolog i kronikarz Nowej Rudy
-Ryszard Gładkiewicz – Niepublikowane materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej .

RECENZJE * OMÓWIENIA * POLEMIKI
-Irena Klimaszewska – Przegląd publikacji regionalnych z lat 1997-2001 (wybór)
-K. Demidziuk, Archiwalia archeologiczne z Ziemi Kłodzkiej do 1945 roku (Kreisy Glatz i Habelschwerdt) – Jerzy Lodowski
-Z. Hlediková, J. Zachová, Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda - Jana Eliášová
-Kłodzko. Dzieje miasta – Radek Fukala

KRONIKA
-Kalendarium społeczno-kulturalne 1996-1999 – Radosław Gryga
-Działalność Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach 1996-1999 - Lucyna Swist

NEKROLOGI
-Krystyna Słoniewska-Janota (1932-2000) - Zofia Mirska
-Jan Michał Kulka (1937-2000) - Beata Bogusławska
-Zenon Szymankiewicz (1930-2001) - Halina Laudowicz-Szymankiewicz
-Ziemowit Martynowski (1950-2001) - Krystyna Toczyńska-Rudysz

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7. Red. Zyta Kwiecińska. Kłodzko 2001, ss. 212, 17x24 cm.

Cena: 15zł

ZałącznikRozmiar
zeszyty 7 spis treści.jpg290.19 KB