Wybrane artykuły na temat Biblioteki i jej zbiorów

(bień), Biblioteka naukowa nie od parady, „Gazeta Robotnicza” 1995, nr 224.

Gładkiewicz R., Niepublikowane materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 2001, nr 7, s. 152-154.

I.K. Jest taka biblioteka…, „Gazeta Prowincjonalna” 1993, nr 21, s. 7.

Klimaszewska I., Biblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 1998, nr 6, s. 131-139.

Klimaszewska I., Biblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej ma  już 10 lat, „Przegląd Kulturalny Gazety Prowincjonalnej” 1998, nr 12, s. 2-3.

Klimaszewska I., Ciekawy nabytek Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej, „Gazeta Prowincjonalna” 1998, nr 44, s. 20.

Klimaszewska I., Edytorski rarytas, „Witryna Muzealna” 2009, nr okolicznościowy, s. 29-31.

Klimaszewska I., O bibliotece słów kilka, „Ziemia Kłodzka” 1995, nr 58-59, s. 13.

Klimaszewska I., Pierwsze polskie publikacje z lat 1945-1950 na temat ziemi kłodzkiej w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 2009, nr 10, s. 247-268.

Klimaszewska I., Przewodnik po dolnośląskich uzdrowiskach wydany ponad 230 lat temu, „Witryna Muzealna” 2010, nr 1(6), s. 28-29.

Klimaszewska I., Severní Morava v Bibliotece Naukowej země Kladské v Kladsku, przeł. Z. Gába, „Severní Morava. Vlastivědný sborník, 2007, sv.92, s. 21-22.

Klimaszewska I., Z działalności Biblioteki Naukowej, „Gazeta Prowincjonalna” 1995, nr 7, s. 21.

Klimaszewska I., Zamki, pałace, dwory ziemi kłodzkiej. Literatura w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej – wybór, „Witryna Muzealna” 2009, nr okolicznościowy, s. 26-28.

(mm), W dawnym refektarzu, „Euroregio Glacensis” 2002, nr 33, s. 8.

Szpulak G., Dokumenty życia społecznego w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej, „Poradnik Bibliotekarza” 2010, nr 12, s. 7-9.