Pożegnanie Marii Dzierżyńskiej

fot.Tadeusza Jażdżewskiego ze zbiorów Muzeum Ziemi kłodzkiej

Maria Dzierżyńska, zmarła 27.05.2018 w wieku 80 lat.
Była wspaniałą i ważną dla Kłodzka osobą. 
Historyczka sztuki, artystka, członkini Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez wiele lat prowadziła kłodzkie BWA gdzie prezentowała prace najważniejszych polskich artystów plastyków, pracowała także w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Była świetną znawczynią sztuki i potrafiła pięknie o niej pisać, pełną ciepła i sympatii do wszystkich.
Pożegnamy Maję w Kłodzku, w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. we wtorek, 05.06.2018 o godz. 17.00 .