Organizacja ruchu turystycznego

Informujemy, że z dniem 1 maja br. uległy zmianie godziny otwarcia muzeum oraz dotychczas obowiązująca organizacja ruchu turystycznego.

Muzeum będzie otwarte od wtorku do piątku w godzinach: 10.00-17.00, w sobotę i niedzielę: 11.00-17.00.

Dniem wolnym od opłat za zwiedzanie wystaw stałych jest sobota (a nie jak dotąd niedziela).