"Zabobony, plagi, katastrofy i inne nieszczęśliwe wypadki we wczesnonowożytnym hrabstwie kłodzkim"