Sympozjum z okazji 70-lecia Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej"

17.11.2018 14:30
PTTK

Sympozjum z okazji inauguracji obchodów 70-lecia Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej"

W programie:

14:30 Rejestracja i przywitanie uczestników - Prezes Zarządu Oddziału, kol. Piotr Wojnarowski
14:45 Inscenizacja "Polska niepodległa" w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wojborzu
15:10 "Struktury terenowe i funkcjonowanie Oddziału" - wiceprezes Zarządu, kol. Witold Telus
15:30 Wystąpienia gości
15:40 "Turystyka w terenie przygranicznym w czasie zmian ustrojowych" - dr Witold Papierniak
16:00 Wystąpienia gości
16:10 "Wybrane wydarzenia z historii PTTK na Ziemi Kłodzkiej" - członek Zarządu Oddziału, b. Prezes Zarządu, kol. Marek Krzan
16:30 Przerwa kawowa, poczęstunek
17:00 Zakończenie uroczystości.