Seminarium w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

9 kwietnia 2019 r. w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju odbyło się seminarium Ziemia Kłodzka w opisach Josepha Köglera

Wśród prelegentów znalazła się Krystyna Oniszczuk-Awiżeń historyk i kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej z referatem - Joseph Kögler i jego spuścizna

W sesji referatowej udział wzięli również:

Prof. dr hab. Marek Cetwiński, - Czy badania historiografii regionalnej są nam potrzebne?
Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, Uniwersytet Opolski, Wielkie ideały epoki a codzienność prowincjonalnego księdza
Dr hab. Grzegorz Kowal, Uniwersytet Wrocławski, Kilka słów od tłumacza tekstu Joseph Kögler o Dusznikach
dr hab. Maciej Szymczyk, Muzeum Papiernictwa, Duszniki i młyn papierniczy w opisie Josepha Köglera

Podczas seminarium zaprezentowane zostały pamiątki związane z Josephem Köglerem, udostępnione przez Pana Dariusza Giemzę i Ks. Stanisława Łobodzińskiego.

Dokumentacja fotograficzna wydarzenia - Ziemia Kłodzka w opisach Josepha Köglera