Promocja wersji internetowej nowego Rocznika Ziemi Kłodzkiej