PRELEKCJA: Otto Schiemek – pacyfista służby Hitlera. Czy łatwo było być w opozycji w zbrodniczym okresie hitleryzmu?

09.10.2015 17:00
09.10.2015 18:00

mgr Mirosław Schwate: ekonomista
współprowadzący: mgr Henryk Grzybowski

 

prelekcja w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki