Prace archeologiczne w okolicach Kłodzka

18.01.2019 17:00
Prace archeologiczne w okolicach Kłodzka

Kotlina Kłodzka w pradziejach” – wykład  Justyny Baron i Marcina Bohra z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie historia badań archeologicznych prowadzonych na terenie Kotliny Kłodzkiej, od badań niemieckich począwszy po współczesne wykopaliska prowadzone m.in. w Ruszowicach. Podjęta zostanie także kwestia rozpoznawania i ochrony stanowisk archeologicznych. 

W ramach spotkania odbędzie się również wykład Marka Kowalskiego pt.”Doktryna konserwatorska ochrony zabytków oraz aktualne zagadnienia prawne ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych”.

Justyna Baron - dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza

dr Marcin Bohr - Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Marek Kowalski – starszy inspektor ds. zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Delegatura w Wałbrzychu. Praktyk, pracuje 24 lata ”na pierwszej linii frontu” w ochronie zabytków archeologicznych.