Nabytek Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Siekierka z brązu

Smukła siekierka z brązu z piętką lejkowatą typu czeskiego trafiła do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w grudniu 2019 r. Znaleziona została przez mieszkańca zemi kłodzkiej na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Jest to pierwsze takie znalezisko na tym terenie. Przedmiot o rozmiarach 17,5 cm x 4 cm waży 386 g. Siekierki tego typu wiązane są z kulturą łużycką i były w użyciu od ok. 1200 do ok. 800 roku  p.n.e.  Przymocowywane do specjalnego kija-trzonka służyły głównie do karczowania lasów i dzielenia drewna, ale także do walki.

Zabytek w chwili obecnej został przekazny do konserwacji. Po zabiegach konserwatorskich będzie dostępny do celów badawczych oraz pokazywany na wystawach czasowych Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Delegatura Wojewódziego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nagrodę finansową dla znalazcy tego niezwykłego przedmiotu. Trzymamy kciuki!