Zdarzenia

« 30-10-2015 »
pt
30.10.2015 17:15

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku serdecznie zapraszają na specjalny wykład Pana dra Sławomira Dorockiego oraz Pana mgra Pawła Brzegowego Ludzie nauki na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Bogato ilustrowany materiał jest pokłosiem badań in situ prowadzonych w Muzeum Historycznym Miasta Lwowa, Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie, Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki oraz na Łyczakowie.

Subskrybuje zawartość