Artykuł Ireny Klimaszewskiej o ks. A. Bachu - regensie kłodzkiego konwiktu ("Ziemi Kłodzka", marzec 2021 r.)