Zdarzenia

« 08-06-2017 »
cz
08.06.2017 10:00

Polsko-czeska konferencja naukowa pt. „Projektowanie historii. Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczesności.”

Konferencja zostanie zorganizowana w dwusetlecie śmierci największego historyka Ziemi Kłodzkiej Josepha Köglera. Jej celem jest refleksja nad tym, jak lokalne dzieje kłodzkie postrzegano w poszczególnych okresach i konstelacjach polityczno-ideowych.

 

08.06.2017 10:00
Zapraszamy na relację z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Subskrybuje zawartość