Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku.

Dom w Zwierciadle minionego czasu.jpg

Publikacja towarzysząca wystawie pt. Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku zawiera teksty będące próbą odtworzenia wizerunku domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w., stąd część artykułów porusza problem kultury mieszczańskiej w sposób uniwersalny, część bezpośrednio wiąże się z Kłodzkiem, ukazując jego oblicze i przemiany zachodzące w tym okresie.

Znajdziemy tu m.in. wiadomości o obyczajach i zainteresowaniach dawnych kłodzczan, o kształtowaniu się kultury muzycznej w mieście, czy też wspomnienia z rodzinnego domu byłej kłodzczanki, przynoszące bogaty obraz tradycji, obyczajów i zainteresowań mieszczan kłodzkich.

Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku. Red. Ryszard Gładkiewicz. Kłodzko 2001, ss. 119, 18x28 cm.

Cena: 20zł