Alois Hübner – stolarz, dentysta czy fotograf?

19.10.2018 17:00
Leksykon fotografów

Zapraszamy na na prelekcję Waldemara Zielińskiego pt. Alois Hübner – stolarz, dentysta czy fotograf? połączoną z promocją książki Marcina Dziedzica i Waldemara Zielińskiego pt. Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945

 

Waldemar Zieliński
Absolwent fizyki doświadczalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Edukator w zakresie dziejów fotografii. Wykładowca historii fotografii w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu oraz w Wyższym Studium Fotografii we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Kłodzkiego Klubu Fotograficznego.
Od lat zajmuje się historią fotografii na ziemi kłodzkiej, czego uwieńczeniem jest opublikowana w 2018 r. publikacja Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945. Wcześniej wyniki swoich badań publikował na łamach czasopism i periodyków, m.in. „Przeglądu Kulturalnego Gazety Prowincjonalnej”, „Środka. Magazynu Bywalców Kłodzkiego Ośrodka Kultury”, „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, „Zeszytów Muzeum Filumenistycznego”, „Rocznika Muzeum Papiernictwa”, „Prac Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, „Dagerotypu” i „Obscury”. Swoje prace fotograficzne eksponował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Wstęp wolny