Adres

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Adres Telefon Faks
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
ul. Ignacego Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko
+48 74 867 35 70 +48 74 867 38 95