„Zabobony, plagi, katastrofy i inne nieszczęśliwe wypadki we wczesnonowożytnym hrabstwie kłodzkim”

17.06.2016 16:30
Bestiarium

Pojawienie się na niebie komety, wyładowań atmosferycznych, przelot szarańczy, plaga dżumy, klęska powodzi przez wiele wieków budziły w ludziach trwogę i uznawane były za gniew Boży. Nie znano przyczyn pojawiania się tych zjawisk stąd powszechna wiara w działalność sił nieczystych. Jak postrzegano te zjawiska w dawnym hrabstwie kłodzkim opowie 17 czerwca (piątek) o godz. 16.30 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku Karolina Pogorzelska – historyk i germanista, doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy na wykład.